Odbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu
Zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrot zużytego sprzętu odbywa się wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym jak również stacjonarnym i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Przykładowo, jeżeli kupią Państwo pralkę w sklepie (SABA , sababis.pl) , będziemy zobowiązani odebrać od Państwa nieodpłatnie starą pralkę.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z opcji nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu (sklep internetowy) proszę przesłać na adres e-mail: biuro@sababis.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć numer zamówienia lub numer faktury za dokonane zakupy. W sklepie stacjonarnym uzgadniamy termin odbioru sprzętu podczas dokonywania zakupu.

  2. Proszę oczekiwać na zwrotnego maila z informacją, kiedy odbierzemy od Państwa zużyty sprzęt. Proszę pamiętać, że mamy 30 dni na jego odbiór od momentu otrzymania zgłoszenia.

  3. Proszę przygotować zużyty sprzęt do odbioru. Produkt do „zwrotu” musi być kompletny, odpowiednio zabezpieczony i wystawiony przed budynek. W przypadku zmywarek i pralek, konieczne jest ich osuszenie, zaś chłodziarko-zamrażarki powinny zostać rozmrożone. Odbierany sprzęt powinien być przygotowany na palecie i przymocowany do niej. Jeżeli sprzęt został zakupiony w sklepie stacjonarnym paleta nie jest wymagana.